Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Surovina je nosilec skupnega načrta za SUP proizvode. Tako vam lahko omogočamo, da z nami izpolnjujete vse zakonske obveznosti, ki jih določa nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
 

Kaj je SUP – uredba in na koga se uredba nanaša?

SUP ali Single Use Plastics – plastika za enkratno uporabo

Uredba se nanaša na vse proizvajalce, ki na slovenski trg plasirate plastične proizvode za enkratno uporabo.

Vaše obveznosti?

V okviru sistema proizvajalčeve razširjene obveznosti (PRO) ste dolžni plačevati sorazmerni del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz vaših SUP proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

VPIS V EVIDENCO PROIZVAJALCEV PRI ARSU

1.1.2023

VODENJE EVIDENCE

1.1.2023

SKLENITEV POGODBE Z NOSILCEM SKUPNEGA NAČRTA

1.1.2023

POROČANJE NOSILCU SKUPNEGA NAČRTA

31.1.2024

 

Celotno uredbo si lahko preberete tukaj: Uredba o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Plastični proizvod za enkratno uporabo

Plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za vnovično polnjenje ali vnovično uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

 

Vrste nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo:

  • Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj ter se običajno zaužijejo iz posode in brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje, vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje.
  • Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.
  • Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški ter sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.
  • Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.
  • Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo.
  • Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo.
  • Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom.
  • Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.
  • Ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Plastične izdelke za enkratno uporabo (SUP) uporabimo enkrat ali za kratek čas, preden jih zavržemo. Vplivi teh plastičnih odpadkov na okolje in naše zdravje so globalni in so lahko drastični. Plastični izdelki za enkratno uporabo bodo bolj verjetno končali v naših morjih kot izdelki za večkratno uporabo. 10 najpogosteje najdenih plastičnih predmetov za enkratno uporabo na evropskih plažah skupaj z ribiško opremo predstavlja 70 % vseh morskih odpadkov v EU.

EU želi postati predhodnica v svetovnem boju proti onesnaževanju morskih voda in plastike. Namen pravil EU je zmanjšati količino in vpliv nekaterih plastičnih izdelkov na okolje.

Cilji

Namen pravil EU o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih izdelkov na okolje, zlasti na morsko okolje, in na zdravje ljudi.

Prav tako želijo spodbujati prehod v krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, izdelki in materiali ter tako prispevati tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Cilji

 

Če se uredba nanaša tudi na vaše podjetje je vaša obveznost tudi pristop k izvajanju skupnega načrta – sklepanje pogodbe z enim izmed nosilcev skupnega načrta.

Za sklenitev pogodbe ali ostale informacije nas lahko kontaktirate na

Priloge in koristne informacije