Embalaža vaša,
skrb je naša.

Nova zakonodaja narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič na slovenski trg dajejo embalirano blago, vključitev v embalažno shemo in plačevanje embalažnine.

Z namenom zagotavljanja celovitega ravnanja z odpadno embalažo na območju Republike Slovenije je v postopku sprejemanja nova uredba, ki predvideva določene novosti. Ključna izmed njih je ukinitev količinskega praga 15 ton, kar pomeni, da bodo zavezanci za zagotavljanje ravnanja z odpadno embalažo vsa podjetja, ki dajejo embalažo na trg, brez izjem.

Za sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. To pomeni, da je tisti, ki daje proizvod na trg, odgovoren za ta proizvod tudi potem, ko ga potrošnik zavrže. Nanj se torej prenese odgovornost za proizvod skozi ves njegov življenjski cikel, še posebej z obvezo zagotavljanja ustreznega ravnanja z njim v fazi, ko ta postane odpadek. Poskrbeti mora torej tudi za njegovo reciklažo oziroma ustrezno končno predelavo.

Sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji trenutno ureja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Uredba). Dosedanja Uredba predpisuje obveznosti proizvajalčeve podaljšane odgovornosti samo za podjetja, ki dajejo na trg RS 15 ton ali več embalaže, za količine, manjše od tega, pa samo v primerih, ko dajejo na trg plastične nosilne vrečke, embalažo nevarnega blaga ter plastiko iz PVC ter drugih halogeniranih olefinov.

Zakonodaja

Vaše dolžnosti

Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na trg RS, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Vodenje evidence embalaže
Vodenje evidence embalaže
Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru pa bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.
Vodenje evidence embalaže
Vključitev v embalažno shemo
Sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Embalažna shema Surovine za vas uredi vse obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Informativni izračun
Vodenje evidence embalaže
Kvartalno poročanje
Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Za vas smo pripravili enostavno aplikacijo, kjer vpišete vse podatke, avtomatsko generiramo pogodbo in dobite račun.

Poročanje
Vodenje evidence embalaže
Če dajete na trg RS več kot 15 t embalaže na leto, morate še:
  • svojo dejavnost v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg prijavite pri FURS-u.
  • FURS-u štirikrat letno (kvartalno) poročati o embalaži, ki ste jo dali na trg RS Več o okoljski dajatvi

Kaj nalaga zakonodaja?

nova uredba
Kdaj bo nova uredba sprejeta in kdaj začne veljati?
Nova uredba je bila sprejeta 9. 4. 2021. Določila uredbe v veljavo stopajo 1. julija letos.
Kaj to pomeni v praksi?
Podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, je dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej, ko bo le-ta postala odpadna embalaža. Poenostavljeno – ko daje podjetje prvič na trg embalirano blago, je dolžno poskrbeti, da bo za to embalažo ustrezno poskrbljeno, ko bo enkrat postala odpadna embalaža.
pomeni v praksi
podjetje
Kdaj je oz. bo podjetje dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo?
S sprejetjem nove uredbe so zavezane k zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki z opravljanjem svoje dejavnosti dajejo embalažo prvič na trg RS na vsaj enega izmed naslednjih načinov:
Embaliranje/pakiranje

Podjetje embalira izdelke v Sloveniji oziroma jih pod njegovo blagovno znamko embalira drugo podjetje ter te embalirane izdelke proda v Sloveniji ali jih samo uporabi.

Čokolado pod svojo znamko embalira v alu folijo in ovitek iz papirja. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo.

Čokolado embalira tudi pod blagovno znamko drugega trgovskega podjetja in ne pod svojo blagovno znamko. Za to embalažo je zavezanec skladno z uredbo podjetje, ki je lastnik blagovne znamke.

Uvoz oz. pridobivanje embaliranega blaga

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalirano blago, ki ga proda naprej na slovenski trg oz. ga uporabi samo kot končni uporabnik.

Čokolade uvozi/vnese na trg RS in jih v Sloveniji proda. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo.

Uvoz oz. pridobivanje (t. i. servisne) embalaže

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalažo, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in jo prodaja na slovenskem trgu.

Škatle za pice, lončke za kavo za na pot, papirnate vrečke za kruh, škatle za hrano za s sabo, ki jih bo prodajalo gostincem, trgovinam ipd. v Sloveniji. Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo.

Proizvodnja (t. i. servisne) embalaže

Podjetje je proizvajalec embalaže, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in se bo prodajala na slovenskem trgu.

Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo.

Za katero embalažo gre oziroma kdaj je za njo potrebno zagotavljati ustrezno ravnanje?
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala (papir/karton, plastika, kovina, steklo, drugo), namenjeni temu, da blago (surovina ali izdelki) obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Kaj vse spada pod odpadno embalažo?
embalaža
ostali

Nova uredba uvaja obveznost tudi za tuja podjetja, ki iz države članice EU ali tretje države prodajajo embalirano blago neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

Podjetja, ki dajejo na trg RS embalažo na vsaj enega izmed naštetih načinov, so že danes zavezana najmanj k vodenju evidenc o navedeni embalaži ter prijavi dejavnosti v zvezi s tem Agenciji RS za okolje (ARSO). Podjetja, ki presegajo količino 15 ton embalaže, dane na trg RS, pa so za odpadno embalažo dolžna zagotavljati ravnanje ter o tem poročati in plačevati okoljsko dajatev Finančni upravi RS.

Nova uredba pa obveznost širi na vsa podjetja, saj ukinja mejo 15 ton. Tako so z veljavnostjo nove uredbe vsa podjetja zavezana izpolnjevati obveznost ravnanja z odpadno embalažo.

In na kakšen način lahko podjetje izpolni to obveznost?
Koncept razširjene odgovornosti proizvajalcev se v praksi najpogosteje izvaja s prenosom obveznosti na skupne sheme, ki potem v proizvajalčevem imenu zagotavljajo ustrezno ravnanje s proizvodi, ko jih potrošnik enkrat odvrže. V večini primerov je namreč praktično nemogoče, da bi proizvajalci, ki dajejo na trg izdelke za katere velja proizvajalčeva podaljšana odgovornost, sami zagotavljali ustrezno ravnanje s proizvodom v fazi, ko ga potrošnik enkrat zavrže.

Za ta namen lahko podjetje svojo obveznost prenese na družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki v imenu in za račun proizvajalca na trgu pobere odpadno embalažo, ki je nastala kot posledica dajanja embaliranega blaga na trg s strani tega proizvajalca ter za njo zagotovi ustrezno ravnanje.

način

Konkurenčna prednost

V samo štirih korakih do pogodbe

Ustvarite račun
1
Ustvarite svoj uporabniški račun

Ustvarite svoj uporabniški račun in preko aplikacije oddajte podatke.

  Vpišite količino embalaže
2
Vpišite količino embalaže, ki jo boste dali na trg

Izberite med pavšalnim plačevanjem (do 1 tone) in plačevanjem po dejanskih količinah.

Podpis pogodbe za vstop v shemo
3
Podpis pogodbe za vstop v shemo

Če vam naša ponudba ustreza, s podpisom pogodbe prenesite vašo obveznost ravnanja z odpadno embalažo na nas.

Plačilo in zaključek
4
Plačilo in zaključek

Vse obveznosti po pogodbi lahko poravnate tudi preko spletnih plačilnih aplikacij.

Za vas smo pripravili enostavne in hitre rešitve,

s katerimi vam bomo odvzeli skrbi z embalažnino in poskrbeli, da boste brez težav izpolnili vse zakonske obveznosti. Vključite se v embalažno shemo Surovina.

Informativni izračun/poročanje

Pogosta vprašanja

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ureja samo ravnanje z embalažo za podjetja, torej pravne osebe. Uredba se ne navezuje na odpadno embalažo fizičnih oseb. Fizične osebe odpadno embalažo odložijo v ustrezen zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, za katere skrbijo javne komunalne službe.
Če se ne spoštuje zakonskih zahtev, ki jih predpisuje uredba, se kazni gibljejo med 1.200 do 4.000 €.
Za  sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. To pomeni, da je podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej ko bo le-ta postala odpadna embalaža

Po novi uredbi so tako vsa podjetja, ki dajo embalažo na trg RS, ne glede na količino, dolžna poskrbeti za njo. Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru pa je podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.

Najlažje za vaše podjetje je, da se vključite in sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Embalažna shema Surovine za vas uredi vse obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja. Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Za vas smo pripravili enostavno aplikacijo, kjer vpišete vse podatke, avtomatsko generiramo pogodbo in dobite račun.
Obveznosti tega podjetja se v ničemer ne razlikujejo od obveznosti ostalih podjetij, ki dajejo embalažo na trg. Podjetje je svojo dejavnost dolžno registrirati na portalu Agencije RS za okolje ter vzpostaviti in voditi evidenco embalaže, ki jo daje na trg.

Z veljavnostjo nove uredbe bo to podjetje dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo, kar izvede z vključitvijo v DROE. Slednji je dolžno kvartalno poročati in plačevati embalažnino.
Podjetje je svojo dejavnost dolžno registrirati na portalu Agencije RS za okolje ter vzpostaviti in voditi evidenco embalaže, ki jo daje na trg.Z veljavnostjo nove uredbe bo to podjetje dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo, kar izvede z vključitvijo v DROE. Slednji je dolžno kvartalno poročati in plačevati embalažnino.
Za podjetja, ki so že z veljavnostjo nove uredbe zavezana za ravnanje z odpadno embalažo, nova uredba bistvenih sprememb ne prinaša. Z vključitvijo v DROE in plačevanjem okoljske dajatve že izpolnjuje svoje obveznosti.

Ali vas skrbijo zapleteni predpisi nove embalažne zakonodaje?

Mi jo razumemo in poskrbimo, da ji boste brez težav sledili. Prijavite se na naše novice in obveščali vas bomo o vseh spremembah na področju embalažne zakonodaje.

   Prijava na e-novice

Kontakt

Surovina, družba za predelavo odpadkov, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

T: 080 80 79
E: embalaza@surovina.com