uredba o zmanjševanju vpliva

Obvestilo!

Sprememba SUP uredbe.

Embalažna uredba

Uredbo si lahko preberete na: Embalažna uredba

Zakonodaja narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič dajejo embalažo na trg RS, vključitev v embalažno shemo in plačevanje embalažnine.

Zakonodaja

Vaše dolžnosti

Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na trg RS, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Vodenje evidence embalaže
Vodenje evidence embalaže
Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru pa bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.
Vključitev v embalažno shemo
Vključitev v embalažno shemo
Sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Embalažna shema Surovine za vas uredi vse obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Informativni izračun
 Kvartalno poročanje
Kvartalno poročanje
Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Za vas smo pripravili enostavno aplikacijo, kjer vpišete podatke, nato se vam avtomatsko generira pogodba.

Poročanje
 Če dajete na trg RS več kot 15 t embalaže na leto
Če dajete na trg RS več kot 15 t embalaže na leto, morate še:
 • svojo dejavnost v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg prijavite pri FURS-u.
 • FURS-u štirikrat letno (kvartalno) poročati o embalaži, ki ste jo dali na trg RS Več o okoljski dajatvi

Kaj nalaga zakonodaja?

nova uredba
Kdaj je začela veljati uredba?
Nova uredba velja od 24. aprila 2021. Zavezanci so se morajo vključiti v embalažno shemo v 30 dneh od uveljavitve uredbe, torej do 24. maja 2021.
Kaj to pomeni v praksi?
Podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, je dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej, ko bo le-ta postala odpadna embalaža. Poenostavljeno – ko daje podjetje prvič na trg embalirano blago, je dolžno poskrbeti, da bo za to embalažo ustrezno poskrbljeno, ko bo enkrat postala odpadna embalaža.
pomeni v praksi
podjetje
Kdaj je oz. bo podjetje dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo?
S sprejetjem nove uredbe so zavezane k zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki z opravljanjem svoje dejavnosti dajejo embalažo prvič na trg RS na vsaj enega izmed naslednjih načinov:
Embaliranje/pakiranje

Podjetje embalira izdelke v Sloveniji oziroma jih pod njegovo blagovno znamko embalira drugo podjetje ter te embalirane izdelke proda v Sloveniji ali jih samo uporabi.

Čokolado pod svojo znamko embalira v alu folijo in ovitek iz papirja. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo.

Čokolado embalira tudi pod blagovno znamko drugega trgovskega podjetja in ne pod svojo blagovno znamko. Za to embalažo je zavezanec skladno z uredbo podjetje, ki je lastnik blagovne znamke.

Uvoz oz. pridobivanje embaliranega blaga

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalirano blago, ki ga proda naprej na slovenski trg oz. ga uporabi samo kot končni uporabnik.

Čokolade uvozi/vnese na trg RS in jih v Sloveniji proda. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo.

Uvoz oz. pridobivanje (t. i. servisne) embalaže

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalažo, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in jo prodaja na slovenskem trgu.

Škatle za pice, lončke za kavo za na pot, papirnate vrečke za kruh, škatle za hrano za s sabo, ki jih bo prodajalo gostincem, trgovinam ipd. v Sloveniji. Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo.

Proizvodnja (t. i. servisne) embalaže

Podjetje je proizvajalec embalaže, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in se bo prodajala na slovenskem trgu.

Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo.

Za katero embalažo gre oziroma kdaj je za njo potrebno zagotavljati ustrezno ravnanje?
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala (papir/karton, plastika, kovina, steklo, drugo), namenjeni temu, da blago (surovina ali izdelki) obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Kaj vse spada pod odpadno embalažo?
embalaža
ostali

Nova uredba uvaja obveznost tudi za tuja podjetja, ki iz države članice EU ali tretje države prodajajo embalirano blago neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

Podjetja, ki dajejo na trg RS embalažo na vsaj enega izmed naštetih načinov, so že danes zavezana najmanj k vodenju evidenc o navedeni embalaži ter prijavi dejavnosti v zvezi s tem Agenciji RS za okolje (ARSO). Podjetja, ki presegajo količino 15 ton embalaže, dane na trg RS, pa so za odpadno embalažo dolžna zagotavljati ravnanje ter o tem poročati in plačevati okoljsko dajatev Finančni upravi RS.

In na kakšen način lahko podjetje izpolni to obveznost?
Koncept razširjene odgovornosti proizvajalcev se v praksi najpogosteje izvaja s prenosom obveznosti na skupne sheme, ki potem v proizvajalčevem imenu zagotavljajo ustrezno ravnanje s proizvodi, ko jih potrošnik enkrat odvrže. V večini primerov je namreč praktično nemogoče, da bi proizvajalci, ki dajejo na trg izdelke za katere velja proizvajalčeva podaljšana odgovornost, sami zagotavljali ustrezno ravnanje s proizvodom v fazi, ko ga potrošnik enkrat zavrže.

Za ta namen lahko podjetje svojo obveznost prenese na družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki v imenu in za račun proizvajalca na trgu pobere odpadno embalažo, ki je nastala kot posledica dajanja embaliranega blaga na trg s strani tega proizvajalca ter za njo zagotovi ustrezno ravnanje.

način

Konkurenčna prednost

V samo štirih korakih do pogodbe

Ustvarite račun
1
Ustvarite svoj uporabniški račun

Ustvarite svoj uporabniški račun in preko aplikacije oddajte podatke.

 Vpišite količino embalaže
2
Vpišite količino embalaže, ki jo boste dali na trg

Izberite med pavšalnim plačevanjem (do 1 tone) in plačevanjem po dejanskih količinah.

Podpis pogodbe za vstop v shemo
3
Podpis pogodbe za vstop v shemo

Če vam naša ponudba ustreza, s podpisom pogodbe prenesite vašo obveznost ravnanja z odpadno embalažo na nas.

Plačilo in zaključek
4
Plačilo in zaključek

Vse obveznosti po pogodbi lahko poravnate tudi preko spletnih plačilnih aplikacij.

Za vas smo pripravili enostavne in hitre rešitve,

s katerimi vam bomo odvzeli skrbi z embalažnino in poskrbeli, da boste brez težav izpolnili vse zakonske obveznosti. Vključite se v embalažno shemo Surovina.

Informativni izračun/poročanje

Pogosta vprašanja

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ureja samo ravnanje z embalažo za podjetja, torej pravne osebe. Uredba se ne navezuje na odpadno embalažo fizičnih oseb. Fizične osebe odpadno embalažo odložijo v ustrezen zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, za katere skrbijo javne komunalne službe.
Podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, je dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej ko bo le-ta postala odpadna embalaža. Poenostavljeno – ko daje podjetje prvič na trg embalirano blago, je dolžno poskrbeti, da bo za to embalažo ustrezno poskrbljeno, kadar bo slednja postala odpadna embalaža.
Predmeti so embalaža, če ustrezajo pomenu pojma embalaža, ne da bi to posegalo v morebitne druge funkcije embalaže, razen če je predmet sestavni del izdelka in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni izdelek njegovo celotno življenjsko dobo, ter je namen, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali odstranijo skupaj.
Primeri predmetov, ki so embalaža:
 • škatle za slaščice,
 • folija, ovita okrog škatle za zgoščenko,
 • ovitki za pošiljanje katalogov in revij (z revijo),
 • podloge za pecivo, ki se prodajajo skupaj s pecivom,
 • zvitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (npr. plastična folija, aluminij, papir), razen zvitkov, cevi in valjev, ki so del proizvodnih strojev in se ne uporabljajo za predstavitev proizvoda kot prodajne enote,
 • cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin in ne temu, da rastline v njih ostanejo celo življenjsko dobo,
 • steklenice za raztopine za injiciranje,
 • kolut za zgoščenke (ki se prodaja skupaj z zgoščenkami in ni namenjen za shranjevanje),
 • obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom),
 • škatlice za vžigalice,
 • sterilne pregrade (vrečke, pladnji in materiali, ki so potrebni za ohranjanje sterilnosti proizvoda),
 • kapsule za avtomate za napitke (npr. kava, kakav, mleko), ki se ob uporabi izpraznijo,
 • jeklenke za večkratno polnjenje za različne vrste plina, razen gasilnih aparatov.
Primeri predmetov, ki niso embalaža:
 • cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
 • škatle za orodje,
 • čajne filter vrečke,
 • voščeni ovoj za sir,
 • ovitki klobas,
 • obešalniki za obleke (ki se prodajajo samostojno),
 • kapsule za kavni avtomat, kavne vrečke iz folije in kavni vložki iz filter papirja, ki se odvržejo skupaj z uporabljenim kavnim proizvodom,
 • kartuše za tiskalnike,
 • škatle za zgoščenke, DVD-je in videokasete (ki se prodajajo skupaj z zgoščenko, DVD-jem ali videokaseto),
 • kolut za zgoščenke (ki se prodaja prazen in je namenjen za shranjevanje),
 • raztopljive vrečke za detergente,
 • nagrobne sveče (posode za sveče),
 • mehanski mlinček (vgrajen v vsebnik, ki se da ponovno polniti, npr. mlinček za poper, ki ga je mogoče znova napolniti).
Predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, so embalaža, če imajo funkcijo embalaže.
Predmeti, ki so embalaža, če so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu:
 • papirnate ali plastične nosilne vrečke,
 • krožniki in kozarci za enkratno uporabo,
 • folija za hrano,
 • vrečke za sendviče,
 • aluminijasta folija,
 • plastična folija za očiščena oblačila v čistilnicah.
Predmeti, ki niso embalaža:
 • mešalnik (npr. žlička za mešanje pijače iz avtomata),
 • jedilni pribor za enkratno uporabo,
 • ovojni papir (ki se prodaja samostojno),
 • papirnati modeli za peko (ki se prodajajo prazni),
 • podloge za pecivo, ki se prodajajo brez peciva.
Sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka ter so namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj.
Predmeti, ki so embalaža:
 • etikete, ki so obešene neposredno na izdelek ali so nanj pritrjene.
Predmeti, ki so del embalaže:
 • krtačka maskare, ki je del pokrovčka posodice,
 • nalepke, pritrjene na drugo embalažo,
 • sponke,
 • plastični ovitki,
 • merilna posodica, ki je del pokrova embalaže za detergente,
 • mehanski mlinček (vgrajen v vsebnik za enkratno uporabo, napolnjen s proizvodom, npr. mlinček za poper, napolnjen s poprom).
Predmeti, ki niso embalaža:
 • priponke za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID).
Koncept razširjene odgovornosti proizvajalcev se v praksi najpogosteje izvaja s prenosom obveznosti na skupne sheme, ki potem v proizvajalčevem imenu zagotavljajo ustrezno ravnanje s proizvodi, ko jih potrošnik enkrat odvrže. V večini primerov je namreč praktično nemogoče, da bi proizvajalci, ki dajejo na trg izdelke, za katere velja proizvajalčeva podaljšana odgovornost, sami zagotavljali ustrezno ravnanje s proizvodom v fazi, ko ga potrošnik enkrat zavrže.

Za ta namen lahko svojo obveznost proizvajalec prenese na družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki v imenu in na račun proizvajalca na trgu pobere odpadno embalažo, ki je nastala kot posledica dajanja embaliranega blaga na trg s strani tega proizvajalca ter za njo zagotovi ustrezno ravnanje. 
Podjetje je dolžno opraviti evidenčni vpis v evidence proizvajalcev na portalu Agencije RS za okolje ter vzpostaviti in voditi evidenco embalaže, ki jo daje na trg. Podjetje je dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo, kar izvede z vključitvijo v DROE. Slednji je dolžno kvartalno poročati in plačevati embalažnino.
Obveznosti tega podjetja se v ničemer ne razlikujejo od obveznosti ostalih podjetij, ki dajejo embalažo na trg. Podjetje je svoje dejavnosti dolžno registrirati na portalu Agencije RS za okolje ter vzpostaviti in voditi evidenco embalaže, ki jo daje na trg. 

Podjetje je dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo, kar izvede z vključitvijo v DROE. Slednji je dolžno kvartalno poročati in plačevati embalažnino.
Skladno z Uredbo, so podjetja, ki dajejo embalažo na trg RS, zavezana k zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo. Sem spadajo vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki z opravljanjem svoje dejavnosti dajejo prvič na trg RS na vsaj enega izmed naslednjih načinov, navedenih v nadaljevanju.
 • Embaliranje/pakiranje: Podjetje embalira izdelke v Sloveniji oziroma jih pod njegovo blagovno znamko embalira drugo podjetje ter te embalirane izdelke proda v Sloveniji ali jih samo uporabi.
Primer: Podjetje je proizvajalec čokolade. Čokolado pod svojo znamko embalira v alu folijo in ovitek iz papirja. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo. Čokolado embalira tudi pod blagovno znamko drugega trgovskega podjetja in ne pod svojo blagovno znamko. Za to embalažo je zavezanec skladno z uredbo podjetje, ki je lastnik blagovne znamke. 
 • Uvoz oz. pridobivanje embaliranega blaga: Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalirano blago, ki ga proda naprej na slovenski trg oz. ga uporabi samo kot končni uporabnik.
Primer: Podjetje v tujini nabavlja že embalirane čokolade. Čokolade uvozi/vnese na trg RS in jih v Sloveniji proda. S prodajo čokolade na slovenskem trgu je zavezanec skladno z uredbo.
 • Uvoz oz. pridobivanje (t. i. servisne) embalaže: Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalažo, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in jo prodaja na slovenskem trgu.
Primer: Podjetje v tujini nabavlja embalažo, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu – škatle za pice, lončke za kavo za s sabo, papirnate vrečke za kruh, škatle za hrano za s sabo, ki jih bo prodajalo gostincem, trgovinam ipd. v Sloveniji. Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo. 
 • Proizvodnja (t. i. servisne) embalaže: Podjetje je proizvajalec embalaže, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in se bo prodajala na slovenskem trgu.
Primer: Podjetje proizvaja škatle za pice, lončke za kavo za s sabo, papirnate vrečke za kruh, škatle za hrano za s sabo, ki jih bo prodajalo gostincem, trgovinam ipd. v Sloveniji. Podjetje je za to embalažo zavezanec skladno z uredbo.
 • Predlog nove uredbe pa uvaja tudi obveznost za tuja podjetja, ki iz države članice ali tretje države prodajajo embalirano blago neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo. 
Podjetja, ki dajejo na trg RS embalažo na vsaj enega izmed naštetih načinov, so že danes zavezana najmanj k vodenju evidenc o navedeni embalaži ter prijavi dejavnosti v zvezi s tem Agenciji RS za okolje (ARSO). Podjetja, ki presegajo količino 15 ton embalaže, dane na trg RS, pa so za odpadno embalažo dolžna zagotavljati ravnanje ter o tem poročati in plačevati okoljsko dajatev Finančni upravi RS.
Nova uredba pa obveznost širi na vsa podjetja, saj ukinja mejo 15 ton. Tako bodo v primeru veljavnosti nove uredbe vsa podjetja zavezana izpolnjevati obveznost ravnanja z odpadno embalažo.
Za sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. To pomeni, da je podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej ko bo le-ta postala odpadna embalaža.

Po novi uredbi so tako vsa podjetja, ki dajo embalažo na trg RS, ne glede na količino, dolžna poskrbeti za njo. Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru pa je podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano samo embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.

Najlažje za vaše podjetje je, da se vključite in sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Embalažna shema Surovine za vas uredi vse obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja. Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Za vas smo pripravili enostavno aplikacijo, v katero vpišete vse podatke, avtomatsko generiramo pogodbo in dobite račun. 
Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago (surovino ali izdelke) obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Kako delimo embalažo?
To so:
 • izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih (npr. konfekcioniranje) izdelana embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega odstavka,
 • nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz točke a), in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga, in
 • predmeti, ki ustrezajo merilom iz priloge 1 aktualne uredbe.
Po svoji vlogi je lahko embalaža primarna ali prodajnasekundarna ali skupinska ter terciarna ali transportna.
 • Primarna ali prodajna embalaža je tista embalaža, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu. Njen namen je, da blago varuje pred poškodbami in onesnaženjem.
Primer: plastenka, v kateri je voda; tetrapak, v katerem je mleko; steklenica piva.
 • Sekundarna ali skupinska embalaža je embalaža, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga. Skupinska embalaža se lahko odstrani s proizvoda, ne da bi to vplivalo na njegove lastnosti.
Primer: folija, ki ovija več plastenk vode; kartonska škatla, v kateri je pakirano mleko; zaboj s pivom.
 • Terciarna ali transportna embalaža je embalaža, katere namen je, da obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajša ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varuje pred poškodbami na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali od distributerja ali trgovca do končnega uporabnika.
Primer: lesena paleta; folija, ki ovija embalirano blago, naloženo na paleto.  
Vsaka pravna oseba oz. samostojni podjetnik, ki daje embalažo na trg RS, se je v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti dolžen registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru pa bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati. 

Ravnanje z vso embalažo, ki jo podjetje daje na trg, lahko podjetje s sklenitvijo pogodbe prenese na DROE. Štirikrat letno je dolžno količine embalaže, dane na trg, poročati DROE in plačati embalažnino. Ostalih obveznosti iz tega naslova podjetje nima, saj ves preostali del zanj opravi DROE.

Kadar imajo podjetja večjo količino embalaže dane na trg, t. j. vsaj 15 ton na letni ravni, embalažo iz PVC ali plastične nosilne vrečke, so dolžna kvartalno poročati tudi Finančni upravi RS ter plačati okoljsko dajatev. Za navedeno lahko pooblastijo tudi DROE, ki to opravi v njihovem imenu in na njihov račun.
Izjava o vključenosti v DROE mora biti napisana na računu ali dobavnici.
Nova Uredba je stopila v veljavo 24. aprila 2021.

Vsako podjetje, ki ga Uredba zavezuje, mora biti vpisano v evidenco proizvajalcev (pri Ministrstvu za okolje in prostor)

Povezava za registracijo: https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml
Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg v RS, je dolžno samo voditi evidence in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah.

Proizvajalec mora voditi evidence za vsako koledarsko leto posebej.

Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po teh embalažnih materialih:
 • papir in karton,
 • plastika,
 • les,
 • železo in jeklo,
 • aluminij,
 • steklo in
 • drugo (ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).
Proizvajalec mora na podlagi zgoraj opisane evidence te podatke sporočiti DROE s katero ima sklenjeno pogodbo.
Če se ne spoštuje zakonskih zahtev, ki jih predpisuje uredba so predvidene sankcije. Kazni gibljejo od 1.200 do 4.000 €.
Vsi, ki bodo z nami sklenili pogodbo na spletni aplikaciji, bodo dobili avtomatski odgovor:
 
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje.
Obveščamo vas, ste s podpisom pogodbe prenesli obveznosti poročanja na našo Družbo.
Hkrati Vas obveščamo, da morate zavezanci, vse svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže obveščati o sklenitvi pogodbe z DROE na način:
 

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo za ravnanje z odpadno embalažo Surovina d.o.o..

Izjavo na računih/dobavnicah morate imeti v 30 dneh od uveljavitve uredbe.
 
9. KAZENSKE DOLOČBE 51. člen (prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, če: 1. ne sporoči:
7. o sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne obvešča vseh svojih kupcev ali jih ne obvešča na predpisani način (drugi odstavek 30. člena).

Ali vas skrbijo zapleteni predpisi nove embalažne zakonodaje?

Mi jo razumemo in poskrbimo, da ji boste brez težav sledili. Prijavite se na naše novice in obveščali vas bomo o vseh spremembah na področju embalažne zakonodaje.

   Prijava na e-novice

Kontakt

Surovina, družba za predelavo odpadkov, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

T: 051 302 300
E: embalaza@surovina.com